Výzva – NE sochám bez soutěže

Napsáno: 18. října, 2018

Výzva – NE sochám bez soutěže (Reakce na zadání soch ku poctě Věry Špinarové, Karla Kryla a Leoše Janáčka z veřejných zdrojů bez soutěže)

Dobrý den, zasíláme vám otevřenou výzvu směřovanou vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a vedení Statutárního města Ostravy. Výzvu jsme osobně předali včera při slavnostním odhalení sochy Věry Špinarové starostce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petře Bernfeldové, autorovi sochy Davidu Moješčíkovi a přítomným médiím.

Za signatáře výzvy Ilona Rozehnalová

VÝZVA – NE SOCHÁM BEZ SOUTĚŽE
Reakce na zadání soch ku poctě Věry Špinarové, Karla Kryla a Leoše Janáčka z veřejných zdrojů bez soutěže.

Ostrava měla a má skvělé sochaře a vynikající sochařské realizace ve veřejném prostoru, stejně jako kvalitní umělecké instituce. V posledních letech se město i nejrůznější spolky a organizace snaží připomínat formou soch a pamětních desek významné osobnosti ostravské kultury, sportu či historie, což je velmi důležité jak pro paměť města, tak pro její současné obyvatele. Nejen při připomínce osobností formou soch ale musíme pečlivě zvažovat, kam a jaká díla budou ve veřejném prostoru města umisťována, jaké zvolíme umělecké přístupy (neupřednostňovat například jen figurativní pojetí, ale nebát se i abstraktních nebo nových forem či dočasných intervencí).

V Ostravě jsme nyní bohužel svědky nekoncepčního umisťování soch bez rozvahy a zadávání jejich tvorby za veřejné prostředky bez veřejných soutěží. Tato praxe je ostudná. Nové sochy ve veřejném prostoru jsou předmětem soutěže i v mnohem menších městech, než je Ostrava, s mnohem menšími rozpočty. Město deklaruje, že chce v Ostravě udržet mladé umělce, ale ti nedostávají žádnou šanci k potenciálním realizacím, naopak již tři sochy v řadě za sebou realizuje jeden předem vybraný umělec, a to bez veřejné soutěže. Některé takto vzniklé sochy (v tomto případě na podnět obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) jsou navíc podporovány městskými dotacemi, což považujeme za nesystémové – město by mělo příslušnou dotaci na novou sochu podmínit právě vypsáním veřejné soutěže. Zároveň by mělo vždy pečlivě zvažovat umisťování těchto nových soch ve veřejném prostoru tak, aby nevhodným zakomponováním nebyly devalvovány jak hodnoty díla samotného, tak daného veřejného prostranství.

S praxí realizací soch v Ostravě za veřejné prostředky bez veřejných soutěží  nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že by ji neuvítaly ani osobnosti, kterým jsou tyto artefakty věnovány.

V Ostravě dne 16. 10. 2018

Ilona Rozehnalová — ředitelka Antikvariátu a klubu Fiducia, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Marek Pokorný — ředitel městské galerie Plato
Martin Mikolášek — ředitel Střední umělecké školy Ostrava, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Hana Puchová — malířka
Jakub Ivánek — autor databáze ostravskesochy.cz, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Iva Málková — literární kritička, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Renáta Spisarová — rozhlasová redaktorka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Jiří Hruška — pedagog, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Monika Horsáková — publicistka, dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Pavel Hruška — literární historik, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Katarína Szanyi — malířka
Šárka Mikesková — sochařka
Dita Eibenová — projektová manažerka městské galerie Plato, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Martin Strakoš — historik architektury, památkář, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Romana Rosová — historička architektury, památkářka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Roman Polášek — fotograf a kurátor, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Jiří Král — podnikatel, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Lenka Škutová — malířka, produkční městské galerie Plato
Petr Šimíček — historik a učitel, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Martin Režný — hudební dramaturg
Martin Jemelka — historik, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Petr Ďásek — podnikatel, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Petr Szyroki — sochař
Petr Stach — student VŠ, člen okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Zdroj: Ilona Rozehnalová

Komentáře uzavřeny...