Proč?

Vážení (potenciální) posluchači a posluchačky, autoři a autorky!

Nacházíte se na stránkách zkušebního vysílání internetové rozhlasové stanice www.radiocyp.cz.  Naše rádio vysílá z Ostravy, jelikož odtud jsme vzešli,  zde bydlíme, tady  jednou pravděpodobně i pojdeme. Alespoň tomu vše nasvěd- čuje. Proto i základem našeho programového schématu budou soubory, projekty, osobnosti a pořady mající vztah k to- muto, v českých poměrech, lidnatému městu a aglomeraci okolo něj. Je jedno, jestli tento specifický region budeme nazývat Ostravskem, Moravskoslezským krajem či severní Moravou a Slezskem – jedná se, bez urážky, v podstatě stále o jedno a totéž.

Snahou redakce je pouštět na pomyslných vlnách našeho rádia  kapely, projekty, DJs, DJ`s sety,autorské pořa- dy,koncerty, autorská čtení a podobné aktivity mající souvztažnost  k subculture scéně napříč žánry (DIY,  HC, punk, gothic rock, alternativa, tzv. world a ethno music, underground, reggae music, elektronická a taneční klubová scéna, poezie a mluvené slovo atd. atd. a tak podobně).

Postupem času uslyšíte jak aktuální (horké) novinky interpretů, rozhovory (sic!), tak i starší nahrávky z našeho archívu, respektive z „depozitářů“ autorů, ale také i téměř muzejní snímky dávno zaniklých  skupin a projektů. Podaří-li se nám náš záměr, tak se postupem času můžete těšit na příležitostné (občasné)  živé vstupy, které momentálně, z mnoha důvodů, především technického rázu, nejsou na pořadu dne – a netvoří tak gros vysílacího schématu.

Možná, že se někdo zeptá: Proč právě „radiocyp“? Vězte, že nám nejde o zacílení na vulgaritu, ale berte název  této stanice spíše jako výraz jisté přímočarosti, ale i nadsázky, zdravé dávky drzosti a opravdovosti, která k našemu regionu neodmyslitelně patří, či dříve patřila. K těmto atributům se plně přikláníme a hlásíme.

Myslíme si, že samotné slovo CYP je pro naše svérázné, milované i proklínané město více příznačné než zprofanované a uměle vytvořené tři vykřičníky (!!!) v logu Ostravy. Toto slovo je, svým specifickým způsobem, symbolem pro celý region – a je známo po celé republice.

Pro zajímavost můžete nahlédnout i do tohoto lingvistického okénka.

V žádném případě se nechceme prezentovat jako šovinistické a ortodoxně ostravské rádio.

A už vůbec to neznamená, že budeme pouštět zásadně jenom autory pouze z Ostravy a okolí, přestože jejich zastoupení bude tvořit podstatnou část vysílání.

Vyzýváme a žádáme všechny zájemce z řad autorů a interpretů, aby nám zasílali své nahrávky, nejlépe ve formátu MP3 na adresu uvedenou v kontaktech (herbert@email.cz), eventuálně také na tento skype: herbert6366.

Hrajeme především soubory a interprety, kteří nejsou zastupováni OSA a dalšími autorskými organizacemi, pouze ve výjimečných případech i soubory zastupované. Ať tak, anebo tak, na každý pád  Vás chceme poprosit o zaslání písemného svolení k hraní dané skladby (skladeb), tracků, setů apod. Člověk nikdy neví…

Toto zkušební vysílání je prvním krůčkem k splnění dávného společného snu členů redakce této stanice. Jsme teprve na začátku, proto Vás žádáme o trpělivost a shovívavost, což ovšem neznamená, abyste nám nepsali své připomínky, náměty a ohlasy – ba právě naopak.

Vaše podpora je pro nás důležitá. Bez Vás si můžeme jít zahrát třeba kuličky, ale ne provozovat rádio. On i samotný význam slova rádio je potřeba brát, v našem případě, s patřičným nadhledem. Zajisté chápete,  že ne- hodláme konkurovat „kamenným“ rozhlasovým stanicím. Na to nejsme ani patřičně vybaveni. Nikam, za nic a za nikoho nekandidujeme! Kdo si hraje nezlobí – kdo nic nedělá, nic nezkazí! Vstříc nekonvenčním  a nekomerčním přístupům!

Příjemný poslech! Jsme tady pro Vás – buďte s námi! Předem děkujeme za Vaši podporu!

RC

Komentáře uzavřeny...