Výstava V novém světě / Podmínky modernity završí Srpovo mapování

Napsáno: 26. září, 2016

Rozsáhlý výtvarný projekt Karla Srpa opět zaplní ostravský Dům umění GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze a předními českými kurátory prestižní výstavní projekt s názvem V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927. Výstava naváže na expozice Sváry zření a Černá slunce a uzavře Srpovo inovativní mapování českého umění první poloviny 20. století.

Ostrava  V úterý 27. září 2016 bude v Galerii výtvarného umění v Ostravě zahájen další exkluzivní výstavní projekt kurátora Karla Srpa s názvem V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927, který je třetí doplňující částí předchozích výstav Sváry zření / Poklady českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století a Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945.  Jedinečná expozice, která je koncipována přímo pro prostory ostravského Domu umění ostravskými i pražskými kurátory, bude k vidění do 8. ledna 2017.

„Cílem našeho projektu je, představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klimatu v období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, jež byla svým způsobem ojedinělá  a v rámci českého umění neopakovatelná,“ uvedl Karel Srp, vedoucí kurátorského týmu.

Výstava představí více než padesát autorů, kteří budou zastoupeni více neždvěma stovkami uměleckých děl. Jedinečnost, vysoká umělecká i odborná úroveň výstavy spočívá v tom, že nebudou prezentováni pouze představitelé hlavního proudu, jako byli Josef Čapek, František Drtikol, Toyen, Emil Fila, ale prostor dostanou i zástupci regionálního umění, jako například Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš, Alois Zapletal a autoři, kteří byli dosud spíše opomíjeni, mezi něž patří i Georg Kars. Vystaveni budou také umělci, kteří byli v období socialismu zcela vyloučeni z uměleckého světa, jako například Richard Schrötter nebo Julius Pfeiffer.

„Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentováno bude sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně,“ doplňuje Srp, a navazuje: „Autorský kaleidoskop bude procházet napříč společenskými i výtvarnými proudy. Dotkne se filozofie i problému modernity, která zasáhla umělecký svět. Samostatné sekce budou věnovány Ostravě a Paříži.“

V novém světě

Nedílnou součástí expozice se stanou i stručné životopisy autorů a přehledy událostí, které se zaměří na dosud nepublikované dobové materiály, jako jsou fotografie, katalogy výstav nebo plakáty. Exponáty zapůjčí galerie z celé České republiky a nebudou chybět ani skvosty ze soukromých sbírek.

„Logisticky jsou výstavy podobného charakteru velmi náročné. Připravit a realizovat takový projekt trvá i dva roky. Nejvíce času zabere výběr exponátů. Nevybírá se totiž jen z publikací a dostupných fotografií, ale také formou osobních prohlídek u sběratelů po celé republice,“ vysvětluje Jiří Jůza, ředitel galerie, a pokračuje: „Pak následuje dlouhá administrativní etapa, kdy galerie oficiálně žádá o zapůjčení vybraných artefaktů. Získat odpovědi není vždy jednoduché. Někdy přijde kladná odpověď hned a jindy jsme odmítnuti například z důvodu restaurování, nebo prezentace obrazuna jiných projektech.“

Při příležitosti výstavy GVUO vydá ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae výpravnou publikaci. Galerie také připravívýtvarné dílny pro školy i veřejnost a komentované prohlídky s kurátory výstavy.

Expozice, která završuje oslavy 90. výročí otevření ostravského Domu umění veřejnosti, naváže na časovou proluku úspěšných výstavních projektů minulých let, jakými byly expozice Sváry zření a Černá slunce, které k Ostravě přitáhly pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Galerie i nyní očekává velký zájem veřejnosti, který jistě přesáhne hranici dvaceti tisíc návštěvníků z České republiky i zahraničí. V Domě umění GVUO budev výstava otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné bude činit100 korun a zlevněné 50 korun, volný vstup v neděli zůstane zachován.

V NOVÉM SVĚTĚ / PODMÍNKY MODERNÍTY 1917–1927
Vernisáž výstavy: 27. 9. 2016 v 17 hodin
Expozice: 28. 9. 2016 až 8. 1. 2017
Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava

Další informace naleznete ZDE .

Zdroj: Tisková zpráva

Komentáře uzavřeny...