Fotografická galerie Fiducia uvádí výstavu fotografa Jana Jindry

Napsáno: 26. března, 2014

Fotografická galerie Fiducia uvádí výstavu Jana Jindry pod titulem Bylo nebylo. Vernisáž za účasti kurátora Tomáše Pospěcha se koná ve čtvrtek 27. března 2014.

Jan Jindra (* 1962) – absolvent Střední průmyslové školy grafické a televizní fakulty Akademie múzických umění, obor Umělecká fotografie. Od roku 2002 přednáší na Ústavu reklamní fotografie a grafiky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Dokumentární fotografie Jana Jindry z osmdesátých let mají svébytné místo  v kontextu tehdejší české momentní fotografie. Přestože velká část z nich vznikala ještě během Jindrova studia na pražské FAMU, velice často narušují dobové kánony, se kterými byla tehdejší česká fotografie spjatá. FAMU v té době vévodila tradiční momentka odvozená z humanistické fotožurnalistiky nebo citivě nezúčastněný subjektivní dokument. Jan Jindra se ve svých souborech snažil ve zkratce vystihnout charakteristické fenomény tehdejší společnosti. Vyhledával témata, která vypovídala o rozpadu hodnot v době normalizace a rozporech mezi oficiálními proklamacemi a každodenními životy. Ve svých fotografiích  ironizuje nepříliš utěšené stránky tehdejšího života (Vlaky, 1981-1986; Jižní město, 1984-1988; Přijímač, 1988-1989). Jindy používá tvrdého blesku směřovaného přímo od objektivu (soubory Silvestry v hotelu Jalta, 1982-1984; Chalupáři, 1985). Přitom často sleduje místa bezprostředně spjatá se svým životem. Na studentských kolejích na pražském Jižním městě pobýval během studia na FAMU, v jídelních a lůžkových vozech mířících na Slovensko a do Rumunska si přivydělával jako brigádník a Přijímač vznikl během „vojny“.Z představených souborů byly dosud známé především fotografie z nočních rychlíků a jídelních vozů, které vznikaly ještě na střední škole (Noční rychlík, 1981), i jako diplomová práce na FAMU (Jídelní a lůžkové vozy, 1984-1987) a Silvestry v hotelu Jalta, 1982-1984 představené v novém výběru ve Fotografické galerii Fiducia v roce 2011. Později fotografoval ještě listopadové události roku 1989   a odchod sovětských vojsk.“

Tomáš Pospěch

Výstava potrvá do 24. dubna 2014.

Jan Jindra: „Prodavač květáků“

Komentáře uzavřeny...