Ostravská Fiducia zve na dvě vernisáže v jeden večer

Napsáno: 27. dubna, 2014

V pondělí 28. dubna proběhnou v obou galeriícch Antikvariátu a klubu Fiducia dvě vernisáže za sebou. Výstavní večer bude zahájen v 18 hodin ve Fotografic-  ké galerii Fiducia. Druhá vernisáž se uskuteční přibližně o půl hodiny později   v Galerii Dole.

Fotografická galerie Fiducia (FGF) představí  tvorbu Teri Varhol, koktrétně fotocyklus pod názvem Kandidát. Galerie Dole uvede oceňovaného malíře Jakuba Sýkoru a jeho intimně laděný soubor Gauč je gauč. Obě vernisáže proběhnou za účasti autorů.

Teri Varhol: Kandidát (FGF)

Uvnitř člověka existuje těžko definovatelná přirozená vnitřní vazba, která cestami podvědomí, nadvědomí či nevědomí projektuje obraz přirozeného řádu bytí. Tato životní projekce čas od času nutí člověka k zastavení, ke korekci svého myšlení a k proměně hierarchie žebříčku životních hodnot.

Fotografické obrazy Teri Varhol přibližují vrstevnatost pohledů na přírodu a její přirozené procesy, kterých je člověk účasten. Představený  cyklus fotografických obrazů – svou citlivostí a subtilností – volně navazuje na dřívější cykly Zóna nebo První chaos. Fotografie zaznamenávají s až brutální lyrikou tajemství života a neuchopitelnosti jeho konce. Ocitáme se v meziprostoru a mezičase, kde se vnější obrací ve vnitřní a pozorovatel tak může spatřit a pocítit počáteční konec, aniž by sám, prozatím, musel přejít na druhou stranu.

Výstava je součástí připravovaného knižního vydání.

Teri Varhol (*1986, Šumperk) –  studovala na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a v ateliéru Intermédií   u Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V současné době střídavě žije a pracuje    v Londýně a v Praze.

V její vizuální tvorbě dominují média fotografie a videa. Kromě vlastní umělecké tvorby viz. cykly První chaos, Zóna, Zóny, Očistec apod. spolupracovala např. s prestižním grafickým studiem Jonathana Barnbrooka.

Jakub Sýkora: Gauč je gauč (Galerie Dole)

V Ostravě se autor představí souborem intimně laděných obrazů z poslední doby, které nahlížejí zdánlivě stejnou předmětnost z různých percepčních stanovišť. Vzniká „mapa“ banalit, jejíž rozma-  nitost je dána odlišným východiskem k volbě a pojednání motivu vkládaného pokaždé do jiných vý- znamových kontextů. Impulzem jsou tu autorovi např. dětská vzpomínka (Rozbité těžítko, 2014), literární inspirace (Paní Maigretová, 2014), náhodná „nálezová situace“ v rovině věcných konstelací bytu (Rozestlaná postel, 2013), předmět, s kterým je autor dlouhodobě koexistenčně sžitý (Gauč, 2013) apod.

Obraz se stává komplexním, nediskursivním celkem ukládajícím a přenášejícím živou zkušenost spatřeného a prožitého prostřednictvím výrazovým prostředků a jazyka malby. Jevová skutečnost       je zde, na rozdíl od pojmových definicí, mnohem bohatší a rozmanitější, protože je vázána na ne- redukovaný, nijak pragmaticky motivovaný, a proto přirozeně proměnlivý vztah. Vztah mezi arte-   faktem a estetickým objektem, ale také mezi vědomím a „čtením věcí“ – či v časové souvztažnosti, která proměňuje jak smysl a význam věcí, tak vztahy k nim samotným. I intimita nejbližších věcí, které tvoří součást naší osobnosti, není ničím stálým, nýbrž se neustále proměňuje.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous

Jakub Sýkora a.k.a. Kukryniksa (*1984 v Rakovníku) – absolvoval Střední průmyslovou školu gra-  fickou v Praze (2000 – 2004) a pražskou Akademii výtvarných umění (2006 – 2012, Ateliér Nová mé- dia II V. Bromové, Ateliér Malba I J. Sopka). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University      of Applied Sciences v Kankaanpää (Finsko).

Kromě malby a volného umění se věnuje také grafickému designu (např. spolupráce na komiksu Chyba, 2011). V roce 2013 získal Cenu Jana Zrzavého pro mladé české a francouzské umělce pracující v Bretani a v letošním roce 2014 se stal finalistou Ceny kritiky.

Komentáře uzavřeny...