Výtvarník Dalibor David ještě „Neřekl vše“

Napsáno: 07. října, 2012

Antikvariát a klub Fiducia a Galerie Dole ve spolupráci s o. s. Kunsthalle zvou na vernisáž výstavy Dalibora Davida
Dalibor David : NEŘEKL JSEM TI VŠE
Vernisáž za účasti autora proběhne  8. října  2012 v 18  hodin v prostorách ostravské Galerie Dole (ve Fiducii)
Výstavu zahájí její kurátor Vladislav Holec.
„I je tedy přece jen nejspíš radno vše snášet, chovat se jako netečná hmota,    a i když se dokonce cítíš odfouknut, nedat se zlákat k jedinému zbytečnému kroku, hledět na druhého zvířecím pohledem, nepocítit lítost, zkrátka vlastní rukou potlačit to, co ještě zbývá z přízraku života, to jest rozmnožit ještě ten poslední hrobový klid a mimo něj již neponechat nic.“ (Franz Kafka; Rozhodnutí)
Dalibor David je klidný introvert plněný expresí. Jeho nepompézní malba se projevuje skrz jednoduché předměty, jeho pocity skrz malbu předmětu. Klidným užitím barevných ploch vytváří klidné tvary, uvnitř se přelévá a rezonuje energie a hmota, jedna přechází v druhou a naopak, protože jedno jsou. Platí to  i pro barvu a tvar? Zde ano. Alibismus či dekor abstrakce je potlačen užitím konkrétních tvarů,            s oblibou oválných. Elipsa zobrazí dle Keplerových zákonů oběh planet kolem Slunce, vztah hmoty, prostoru a rychlosti. Zde pulzují gauče, lopatky a smetáček, černá vana, křeslo, matrace, konzerva, dvě plechovky a velký klobouk. Malíř používá jako předmět i figuru, zvláštním způsobem odosobněnou, odcizenou. Jako postavy Kafkovy. Toto odosobnění není způsobeno ilustrací . Zdrojem je jedině problematika samotné malby, stejná jak pro džbán , tak i postavu ležící pod zelenou přikrývkou. Pocit melancholie je divákovým odrazem.
DD: „Malíř bývá často jen takový nástroj. Nevymyslí to celé, malba (barva, hmota, tvar) je obvykle chytřejší… Název „Neřekl jsem ti vše“ je ambiciózní, ale sdělení zůstane opět někde v malbě nebo mezi obrazy. Malířsky by se to mělo pohybovat tenkým štětcem mezi houštinami a labyrinty              a zpřesňováním tvaru od velkých forem k detailům. Má práce je hodně záležitost formy. Věcnost. Něco zasutého se vytahuje, a je to vše takové harampádí.“
Dalibor David pochází z Petřkovic u Starého Jičína, po absolutoriu AVU žije v Praze. Jeho význam je    v současném českém malířství značný, četnost prezentací a zapojení do rutinního výtvarného provozu odpovídá jeho povaze.
Dalibor David vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště (1986-1990) a AVU Praha (19901997; ateliér            J. Sopka). Vystavoval na celé řadě samostatných i společných výstav.
Foto: Marcel Rozhoň (Dalibor David: Zelená přikrývka, 2003)

Komentáře uzavřeny...