Jana Babincová a její Material Girl v ostravské Galerii Dole

Napsáno: 17. října, 2015

Galerie Dole a Antikvariát a klub Fiducia Vás zvou na uvedení výstavy Jany Babincové, nazvané Material Girl. Vernisáž, která se uskuteční za účasti autorky v pondělí 19. října 2015, začíná v 18 hodin. Výstavu zahájí její kurátorka, ředitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Spolupráce na expozici

Kurátorka: Karina Kottová

Hudba: Petr Skala

Technická spolupráce: Jiří Kotrla

Výstava potrvá do 27. listopadu 2015.

Zvuk – Hmota – Romantika – Stavba příběhu – Zborcení – Destrukce je očista

Jana Babincová ve své instalaci pro Galerii Dole znovu kóduje hudbu. Ale opětovně od bodu nula, neortodoxně. Opakování podobného principu vždy s jinou emocí, jiným scénářem. Klíčovým prvkem je tělesnost. Dotknout se zvuku, zvážit ho, nechat ho sebou projít. Systematická erotika, kterou hudba tak trefně ztělesňuje. Ve chvíli, kdy dokonale ovládneme pravidla, se otevře úplně nová rovina, kde je teprve možné spatřit cíp svobody, dosáhnout momentu ponoření se, vrcholu, nespoutanosti. V životě je vždy něco za něco, což ale neznamená, že člověk nemůže mít všechno. Jde spíše o to, v čem nebo v jaké chvíli to hledá. Život potřebuje rytmus a člověk potřebuje občas ticho. Ale teď ještě ne, teď se ještě staví, boří a znovu staví a i kdyby se to odehrávalo jen v představě, fyzičnost tohoto aktu je nepřehlédnutelná. Jana je materiální dívka v tom nejlepším slova smyslu. Je to sice překladatelka z jednoho abstraktního jazyka do druhého, ale sama stojí rozkročená mezi oběma, překlad není věc odosobněné setrvačnosti. Musí se to prožít.

Jana Babincová (*1977) ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Její malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami. Samotné zakódované obsahy jsou ale naopak většinou velmi osobní a pocitové: od textu modlitby v pěti jazycích přes dopis pro nenarozenou dceru až po tóny oblíbené písně. Ve většině maleb kódujících texty pracuje Babincová spíše s intuitivními možnostmi dekódování obrazů, nejde o přesné rozluštění jednotlivých obsahů diváky. Vedle textu pracuje autorka také s hudbou či zvuky, případně strukturami odvozenými z běžného života. U zrodu většiny projektů se nachází jednoduchá inspirace. Následuje ale promyšlená cesta k realizaci, hledání principu kódování a přepisu, který závisí na charakteru jednotlivých projektů. Výsledné malby se vyznačují přesností, hraničící s digitálním obrazem. Na osobní stránku jednotlivých témat potom často odkazuje jen jejich barevnost nebo letmé symboly. Ve svých posledních projektech Babincová téma kódovaných obrazů značně rozšiřuje, vstupuje do dalších médií, zkoumá vztah malby, zvuku i objektu nebo performance, ve svém uvažování akcentuje prostorový a site-specific rozměr.

Autorka v roce 2006 absolvovala ateliér Malba III. u doc. MgA. Petra Kvíčaly na brněnské FaVU, vedoucím její diplomové práce byl Jiří Valoch. Své práce představila v řadě českých nezávislých galerií i institucí, například v pražské galerii NTK nebo MeetFactory, Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerii města Plzně, Galerii mladých v Brně, ale také stále častěji v zahraničním kontextu, například v Owensboro Museum of Fine Arts, USA, nebo v rámci rezidenčního pobytu hostovaného Volkshotelem v Nizozemí. Dále byla na rezidencích či stipendijních pobytech také v Belgii, Německu, Španělsku a na Slovensku. Její práce jsou zastoupeny například ve Sbírce Marek, ve Sbírce Jiřího Valocha v rámci Národní Galerie v Praze a na dalších místech (viz přehled níže).

BAbincova-dole_web

Studium

2002–2006, FaVU VUT Brno, ateliér Malba III. (MgA.), doc. MgA. Petr Kvíčala (diplomová práce – Nevýtvarné principy geometrické abstrakce – vedoucí Jiří Valoch)
1997–2002, PdF UP Olomouc, výtvarná výchova – německý jazyk (Mgr.) (diplomová práce – Periferie – vedoucí Mgr. David Jedlička)
1992–1997, SHŠ Světlá, Velké Meziříčí, management cestovního ruchu

Zahraniční stáže

2014, Project Unexpected, Volkshotel, Amsterdam, Nizozemí
2010, Environmental Art Society Dannaz, Utrecht, Nizozemí
2008, Mezinárodní malířské sympozium, Michalovce, Slovensko
2008, Elia asociation Bloom! Projekt, Brusel, Belgie
2007, Residenční pobyt v Kuenstlerhaus Schafhof, Freising, Německo
2004, Universidad des Bellas Artes, Cuenca, Španělsko

Samostatné výstavy

2015, ŠESTÁ VLNA, Galerie Makráč, Praha
2014, PROJECT UNEXPECTED, Volkshotel, Amsterdam, Nizozemí
2014, MF SOUNDS, Meetfactory, Praha
2014, I AM TALKING TO YOU, INI Gallery Prostor, Praha
2013, JAZYK, INI Gallery Prostor, Praha
2013, BDB/WVW, INI Gallery Prostor, Praha
2012, BE IN 18, Berlínskej model, Prague
2012, DANCEFLOOR, Galerie AM 180, Praha
2012, SUCHÝ BOD, Berlínskej model, Praha
2009, PAINTINGS, Smíchovské Benefice, Praha
2009, HARD EDGE, Muzeum Vyškovka, Vyškov
2008, CODE IT!, Galerie Mladých, BKC, Brno
2007, FLOWER-POWER, internetová Galerie Perkof
2006, THE WORLD IS MINE…AND YOURS, Městská knihovna Vyškov
2006, THE BEST OF, Galerie T.I.C., Vyškov
2004, DECODE IT, Galerie Caesar, Olomouc
2003, JABA&MUTANT, Galerie Půda, Český Těšín (s Jaroslavem Matulou)
2002, V.I.P., MEMORY BOX, Hořící dům, Olomouc (se Zuzanou Ryšánkovou)

Kolektivní výstavy

2015, Mapping vědomí, Galerie Projektplus, Praha
2014, Konkrétní podzim, Galerie U přívozu, Hradec Králove
2014, Tutti Frutti festival, Bratislava, Slovensko
2014, REkonstrukce, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2014, Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, Plzeň
2014, Art Prague, Galerie AM180, Kafkův dům, Praha
2013, 16 – 20 000 hz, Meetfactory, Praha
2013, Zvuky podchodu, Galerie Myšina, Brno
2013, Blackville, Street For Art, výtvarná sociální interakce, Praha
2013, Dancepainting workshop, Take Care Of Your Square, Praha
2013, 2 ptáci+, Divadlo Reduta, Brno
2013, Justart For Life, Hotel ICON, Praha
2012, Užitečná symbióza, Owensboro Museum of fine art, USA
2012, Současná česká malba, galerie NTK, Praha
2011, Zanechte zprávu, Galerie Aula, Brno
2011, Galerie INI, Bubenská 1, Praha
2011, Galerie Ratolest v Cafe 99, Brno
2011, Galerie ve Hřbitovním kostele, Vyškov
2010, Environmental Art Society Dannaz, Utrecht, Nizozemsko
2008, Malířské sympozium, Galerie MKS Michalovce, Slovensko
2008, Normální dětství, Galerie Ratolest Brno
2008, Studenti+, Divadlo Reduta, Brno
2007, Ruční Pila, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
2007, Alle Neun, Galerie in Schafhof, Freising, Německo
2006, Móda nemóda neboli Ein Kessel Buntes, Galerie C2C, Praha
2006, Studio AM3, Galerie Gaudeamus, Ostrava
2006, The&, výstava diplomantů FaVU VUT Brno
2006, 15 let Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, výroční výstava
2004, COLORMAKERS – výstava skupiny, klášter Plasy
2003, WORKSHOP, Galerie zámku Valašské Meziříčí
2003, Malba 3 – Výstava ateliéru Malířství III. FaVu VUT Brno, Městské divadlo Brno
2001, Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, Galerie Výpad

Zaměstnání a aktivity

2013, Koncepce výtvarných dílen a lektorská činnost pro Studentskou Art Akademii
2008-2013, Koncepce a koordinace projektu UMakArt: You Make Art, platforma propojující mladé lidi a současné umění
2010-2012, Umělecké dílny zaměřené na propojování výtvarného umění, hudby a tance, DOX, Letní Letná, Vyšehrátky, KC Zahrada, galerie INI
2010-2011, Spolupráce s architektonickým studiem Cígler a Marani v Praze a AtelieR v Olomouci
2009-2010, Lektorská činnost, Centrum současného umění DOX, Praha
2009-2010, Výtvarné dílny, Kulturní Centrum Zahrada, Praha
2008-2009, Externí spolupráce s lektorským oddělením Muzea Kampa, Praha
2004-2009, Jazyková škola Skřivánek, Vyškov, Praha

Zastoupení ve sbírkách a veřejných prostorech

Galerie INI
Galerie Ratolest
VUT Brno
Sbírka Marek
Národní galerie, sbírka Jiřího Valocha
Hotel Bloom! Brusel, Belgie
Fakultní nemocnice Olomouc
Soukromé sbírky

Zdroj: Galerie Dole a Antikvariát a klub Fiducia

Komentáře uzavřeny...