Stanislav Kolíbal oslaví životní jubileum výstavou v Domě umění GVUO

Napsáno: 24. září, 2015

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, složí hold mezinárodně proslulému umělci a orlovskému rodáku Stanislavu Kolíbalovi k jeho devadesátým narozeninám výstavou autorových soch a kreseb.

Ostrava – Ve čtvrtek 24. září 2015 bude v ostravském Domě umění (Jurečkova 9) v 17 hodin slavnostně zahájena výstava jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, rodáka z Orlové na Těšínsku a Čestného občana města Ostravy Stanislava Kolíbala pod názvem Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015. Expozici, jež se uskuteční za účasti autora zahájí kurátor Martin Dostál a Jiří Jůza, ředitel GVUO. Výstava bude v Galerii výtvarného umění v Ostravě k vidění do 3. ledna 2016.

„Jsem velmi rád, že se k nám po několika letech Stanislav Kolíbal opět vrací do Domu umění. Před šesti lety jsme představili jeho kresby spjaté s Ostravou a knižní ilustrace. Nyní můžeme s radostí prezentovat další polohy jeho díla. Navíc v průběhu dlouhého časového horizontu, který umožňuje zachytit jeho umělecký vývoj,“ podotýká Jiří Jůza, ředitel galerie výtvarného umění v Ostravě.

„Titul výstavy dokládá hlavní Kolíbalovy výtvarné aktivity, ale zdaleka nevystihuje rozsah a smysl toho, kam umělec ve svém výjimečném novátorství práce se sochou, objektem, prostorem a kresbou došel,“ říká Martin Dostál a pokračuje. “Ostravská výstava je poctou mimořádnému umělci, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938 až 1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy a také připomínkou Kolíbalových devadesátých narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy.“

Rozsáhlá expozice v přízemí i v 1. patře Domu umění představuje 68 kreseb, 40 reliéfů a na 60 soch, objektů a instalací od roku 1954 až do současnosti. Kolíbalova práce, včetně realizací v architektuře, je dále připomenuta na více jak šedesáti fotografiích, které dokreslují rozsah a charakter umělcovy práce. Expozice, připravená autorem na míru ostravského Domu umění, přináší jak klíčová umělcova díla Stůl, Křídla, Labil či Pád, která prošla řadou mezinárodních výstav, tak díla méně známá či málo vystavovaná. Překvapením pro milovníky Kolíbalova díla mohou být drobné plastiky z 50. let uplynulého století. Je také potěšitelné, že se na výstavu dostal Papírový pomník z roku 1967. Toto dílo zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech a trvalo téměř dva roky, než se podařilo tuto sochu na výstavu zajistit. Nejnovějšími pracemi je pak série reliéfů, nazvaná Černobílé nápovědi, které vznikly v loňském roce.  Každá Kolíbalova výstava, pečlivě komponovaná a promýšlená umělcem do posledního detailu, se stává zcela mimořádnou a originální událostí. Exponáty výstavy pocházejí z podstatné části z majetku umělce, výběr prací je pak pečlivě doplněn o několik zápůjček z českých veřejných a soukromých sbírek.

„Autorova tvorba má svůj základ ve vrstevnatém kresebném myšlení a citové inteligenci, kde geometrické formy rozehrávají sémantickou a významovou hru.  Jejím smyslem nejsou formální řešení, ale vyjádření podstaty lidské existence. Kolíbal tak používá geometrii a abstrakci pro vytvoření paralely k naší realitě. Soustředí se na základní formální řeč, používá bílou nebo černou barvu reliéfů a prostorových objektů, aby vyjádřil svůj názor, že co nejprostší cesta je v umění ta nejlepší a rovněž přesvědčení, že úlohou umělce má být schopnost postihnout a vyjádřit bytí, to zvláštní spojení dokonalosti s naší nedokonalostí,“ uzavírá kurátor výstavy.

Při příležitosti výstavy GVUO vydává doprovodnou publikaci ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Ta doplní již dva předchozí autorské katalogy, které GVUO vydala u příležitosti výstavy v roce 2009. Výstavní katalog bude k prodeji na pokladně Domu umění.

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje rovněž komentovanou prohlídku s autorem i s kurátorem. Komentovaná prohlídka se Stanislavem Kolíbalem se uskuteční ve čtvrtek 15. října v 17 hodin, s kurátorem výstavy Martinem Dostálem pak ve čtvrtek 12. listopadu rovněž v 17 hodin v Domě umění. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. V Domě umění GVUO výstava otevřena denně krom pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné činí 50 Kč a zlevněné 25 Kč, volný vstup v neděli bude zachován.

SK

Stanislav Kolíbal (*1925) je významný český sochař, tvůrce kreseb a ilustrátor.  Dále se také věnuje grafickým úpravám knih a architektonickému řešení výstav. Do uměleckého dění se zapojil již v polovině 40. let.  Zásadní zlom v jeho výtvarném myšlení nastal v roce 1963, kdy na základě spolupráce s progresivními architekty začal rozvíjet svoji abstraktní tvorbu. Od té doby zcela originálním způsobem propojuje formální aspekty sochařského řemesla a práce s prostorem s významovými aspekty díla. Zprvu ho zajímala nestabilita a labilita, později tematizoval své práce otázkami času, trvání a zániku. Od poloviny 70. let pracoval s prostorovou fikcí a iluzivností. Jistá proměna Kolíbalova díla se datuje od let 1987/88, kdy se umělec výrazněji přimkl k jazyku geometrie, která mu slouží k hledání řádu a harmonie. Od druhé poloviny 60. let minulého století vystavuje v zahraničí, včetně nejprestižnějších světových muzeí umění. V roce 1988 získal prestižní stipendium na Akademii v Berlíně (DAAD), pobýval také v Calderově ateliéru v Saché na Loiře v roce 1992. V létech 1990 až 1993 pedagogicky působil na pražské AVU. Svou rozsáhlou tvorbu  prezentoval na více než 160 autorských nebo skupinových expozicích v České republice i v zahraničí. Díla Stanislava Kolíbala jsou zastoupena ve sbírkách výtvarného umění v českých a zahraničních institucích i v řadě soukromých sbírek.

Černobílé nápovědi (3/ 2014; 80 × 58 cm, dřevo, štuk, železo, kresba)

Černobílé nápovědi

Zdroj: GVUO

Komentáře uzavřeny...