Šárka Mikesková: Preparovaný Müslitel v ostravské Galerii Lauby

Napsáno: 03. června, 2017

Galerie Lauby v Ostravě na Masarykově náměstí č. 1 (prostory přiléhájící k Ostravskému muzeu) uvádí: Šárka Mikesková / Müslitel. Upomínková expozice, věnovaná příštím generacím, bude k vidění  ve dnech 5. června (vernisáž se koná v 17 hodin) až 7. července 2017. Výstava je přístupná 24 hodin denně.

Motto: „Národní galerie v Praze má Balzaca, Lauby v Ostravě mají Müslitele!“

Rodin v Ostravě? Tedy…, pouhé jedno pozměněné písmeno napovídá, že Lauby nevystavují známého Rodinova hrdinu, že je tomu trochu jinak. Trochu jinak, tak jako u většiny prací, které vytvořila ostravská sochařka Šárka Mikesková. „Trochu jinaké“ nahlížení na svět je jí vlastní už od let studií, ke kterým se tímto dílem jakoby trochu (jinak) obrací. Ve víceméně figurálně zaměřeném ateliéru Maria Kotrby neměla problém pracovat na nefigurálních objektech a site specific instalacích, a snad jakýsi návrat ke kořenům (ke Kotrbovi, potažmo Rodinovi) autorku přiměl do obvykle site specific instalacemi zabydlovaného neprostoru za mřížemi v Laubech usadit figuru toho nejhrubšího zrna. Postavu muže, kterou sama lapidárně popsala: „Chlap…, velký, … tlustý. Typ, co nevíš, jestli ho máš nesnášet, nebo litovat. Za tou mříží trochu jak opičák…“

Pověstná je Šárčina schopnost najít potenciál v každodenních banalitách a udělat z nich záležitost hodnou zaznamenání (Ecce Homo, Kukačka 2013). Stejně úderně se umí vypořádat s mnohem palčivějšími situacemi – strachem z neznámého, zapouzdřeností či obyčejným lidským nezájmem, ať už jde o nezájem obyvatel o vlastní město (Vzpomínáme, Kukačka 2014), či v poslední době čím dál tím víc o nezájem jednoho o druhého. Právě tento druh nezájmu intenzivně vyzařuje její dočasný obyvatel Laubů – obr, který, ač usazen ve veřejném prostoru, je zoufale sám. Vytržen z kontextu, sám se sebou, sám v sobě, operuje pouze na prostoru svého vlastního rybníčku/koberečku. Od skutečnosti, společnosti, minulosti, budoucnosti je bezpečně oddělen tlustou mříží v (dobrovolné?) izolaci. Jako ubohé divé zvíře, lapené do pasti, z níž není úniku… Ale jemu je vté izolaci dobře, má dostatek stravy, je vhodně oblečen, má si kam lehnout, zdánlivě nic mu nechybí – a proč v nás přesto vzbuzuje pocit lítosti? Zatímco Rodinův Myslitel hloubá nad osudy celého lidstva a snaží se pro něj nalézt nějaké východisko, Šárčinu velkému Müsliteli gesto myslitele nemůže pomoci zastřít jeho nekonečnou vnitřní prázdnotu. Autorčino rozčarování z hrabání se na vlastním písečku (či snad z přehazování vlastní slámy), stejné v socialistické minulosti či postkapitalistické současnosti, je zde naprosto zřejmé.

Hana Vorlová

„Rodinova plastika z Brány pekel v kontextu současné apokalypticky zvrácené doby plné nesmyslných konfliktů. Též laciná náhražka ve formě preparované atrakce pro uchování příštím generacím. Je fakt, že už mě přestává bavit si ze všeho dělat bžundu, vysmívat se společenským úzům a sypat si popel na hlavu, leč zas a znovu, odolat se nedalo, v prostoru luxusního kotce přiléhajícímu k domu mrtvých instaluji oslavu člověka. Preparovaný exponát pro upomínku příštím generacím. Bytost homo sapiens sapiens a ještě jednou sapiens.

Šárka Mikesková

Šárka Mikesková (* 1977 v Opavě, žije a pracuje v Ostravě) absolvovala Ateliér sochařství Maria Kotrby na Katedře výtvarné tvorby PdF OU (1996-2001). Patří k nepřehlédnutelným a nezaměnitelným českým sochařkám. Její multimateriálová tvorba osciluje od sochařsky tradičnějších realizací až k ryze konceptuálně orientovaným projektům. Vše propojuje její nevšední smysl pro práci se znakem a sklon k ironickému nadhledu. Při pracích ve veřejném prostoru velmi citlivě operuje s geniem loci a neváhá zapojit svůj jedinečný cit pro absurditu. Vystavuje na samostatných (např. výběrová výstava Aleluja – Plato Ostrava 2016) i společných výstavách (např. skupinová výstava českých umělkyň Useless 2012, mezinárodní výstavní projekt Privátní nacionalismus 2014, VII. Nový zlínský salón 2014). Třikrát se účastnila festivalu ve veřejném prostoru Kukačka (2010, 2013 2014), spolupracuje s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu (vytvořila pro něj několik pamětních plaket).

Komentáře uzavřeny...