Přednáška Marka Zágory přiblíží svět středověkých bestiářů

Napsáno: 07. října, 2012

V  úterý 9. října 2012 v 16 hodin se v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě na Poděbradově ulici 12 uskuteční přednáška Marka Zágory      na téma Středověké bestiáře z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku.
Středověk byl obdobím, které nám zanechalo velice bohaté prameny vypovídající o vztahu člověka k zvířatům. Středověcí lidé o zvířatech velmi intenzivně přemýšleli – a samotné středověké umění je bohatou pokladnicí jejich nádherných vyobrazení.
„Nejvíce informací o středověkém světě zvířat máme z bestiářů, sbírek pojednávajících
o zvířatech a jejich vlastnostech, část textu se zabývala také rostlinami           a nerosty. Každému zvířeti byla věnována jedna kapitola. Od 12. století se objevují i jejich vyobrazení, přičemž pořadí i velikost ilustrací se řídilo přísnými pravidly,“ doplňuje Marek Zágora.
Komentovaná studie podrobněji představí jeden z nejkrásnějších středověkých bestiářů, jenž se dnes nachází v Bodleian Library v Oxfordu.
Vstup zdarma

Komentáře uzavřeny...