Právě vyšlo první letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava

Napsáno: 21. března, 2021

Zpráva: Spolek Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Milí přátelé, na první jarní den vychází tradičně první letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Jelikož stále trvá lockdown, můžete si časopis koupit na našem e-shopu a následně vyzvednout v kavárně CØKAFE na Nádražní ulici v centru Ostravy, kde byli tak laskaví a poskytli nám prostor pro výdejní místo do doby, než budeme moci mít otevřeno.

V jarním čísle se můžete těšit na objevný článek Petra Bělošického o pevnostní kabelové síti na Ostravsku, podrobný text historičky a památkářky Romany Rosové o historii lokality nazývané Lauby či apel historika umění Martina Strakoše na ostravskou Charitu ohledně necitlivé rekonstrukce Husova sboru ve Vítkovicích. Představujeme také architektonickou instituci MAPPA a její záměry, odborník na industriální dědictví Miloš Matěj se zase věnuje knize Průmyslové dědictví města Ostravy a úvahám o potřebnosti vzniku průmyslového muzea moravskoslezské metropoli. Přečíst si můžete také vzpomínky na přednostu vítkovického nádraží Vladimíra Kutého a dramaturga Marka Pivovara, kteří náš bohužel na počátku tohoto roku navždy opustili. To samozřejmě není vše, jarní číslo Krásné Ostravy nabízí i další články věnované historii a současnosti našeho města.

Časopis již devět let vydává spolek Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pravidelně 4x ročně na slunovrat a rovnodennost jako dobrovolnickou aktivitu – na náklady spojené s tiskem se skládají členové a podporovatelé spolku.

Děkujeme všem autorům, kteří publikují bez nároku na honorář, stejně jako všem, kdo se podílejí na vzniku časopisu. Velmi děkujeme také těm, kdo nám letos přispěli ve sbírce prostřednictvím portálu darujme.cz na tisk bulletinu pro rok 2021 – všechny dárce uvádíme jmenovitě v tiráži jarního vydání časopisu. A poděkování patří rovněž všem, kdo přispěli do kasičky ve Fiducii a kdo si bulletin kupují za symbolických 20 Kč, a tím také přispívají na jeho vznik.

Komentáře uzavřeny...