Ostravský ProAlt zve na přednášku do Staré Arény

Napsáno: 19. května, 2013

Vážení přátelé,
srdečně zveme na přednášku s diskuzí na téma Předsudky o anarchismu.
Lektorem bude Mgr. Filip Šimeček.
Akce se koná 21. května  v 17 hodin ve Staré aréně v Ostravě na Masarykově náměstí.
Garantem akce je občanská iniciativa ProAlt Ostrava.
Ondřej Marek za občanskou iniciativu ProAlt Ostrava
ProAlt  je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty.

Komentáře uzavřeny...