Okrašlovací spolek volně naváže na předválečnou tradici

Napsáno: 19. května, 2013

V Ostravě vznikl nový okrašlovací spolek
O spolku:
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu je spolkem intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí) a humor        v otázkách souvisejících s Ostravou a profesními zájmy členů spolku.
Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období. Spolek byl založen dne 12. března .2013. Mezi členy spolku je řada ostravských                          i mimoostravských osobností, například režisér Radovan Lipus, historikové architektury Rostislav Švácha a Martin Strakoš, výtvarník Jiří Surůvka či básník Petr Hruška. Seznam členů najdete ZDE. Spolek bude fungovat nezávisle na dotacích či peněžních darech, aktivity budou dělány formou dobrovolnické práce.
Okrašlovací akce:
Okrašlovací akce se budou konat od 21.5. 2013 každé úterý – okrášlená místa pak najdete na našem webu na speciální okrašlovací mapě.
Na první akci, která se uskuteční 21. května 2013 od 15 hodin,  oficiálně zahájíme okrašlovací aktivity a spustíme web. Budeme okrašlovat pamětní desku mlýna na Mlýnské ulici – očistíme ji od sprejů       a plakátů a na místě u mlýna osadíme zahrádku. Dále tam přibude cedule, která zachytí klíčové okamžiky z minulosti tohoto dnes již neexistujícího mlýna. První okrašlovací akce tak začne symbolicky na ulici, kde sídlí Antikvariát a klub Fiducia.
Od 15:00 do 17:00 budeme okrašlovat. Následně v 17:00 proběhne oficiální zahájení aktivit spolku        za účasti řady členů.
Poté budeme okrašlovat každé úterý vždy jeden člen spolku, ale již to nebudou pokaždé oficiální akce – okrášlení se promítne na okrašlovací mapě na našem webu a lidé o něm budou informováni na webu a facebooku.
Okrašlovat se bude akcí, básní, květinou, zpěvem,uměním, pamětní deskou, úpravou, úklidem, humorem, prostě čímkoli, co daný člen vymyslí. Lokalita: celá Ostrava.
Bulletin spolku:
Kromě okrašlovacích aktivit, kdy budeme fyzicky okrašlovat, budeme rovněž okrašlovat i duševně –     4x ročně vydáme bulletin, který bude obsahovat autorské články, sloupky, kritické glosy, humorné sloupky, komiksy, články o zajímavých místech, lidech a podobně – vše se bude týkat Ostravy.
První číslo bulletinu vyjde 21.6. a od té doby bude vycházet čtyřikrát ročně vždy na rovnodennost        a slunovrat. Bulletin bude formát A5, tištěn formou samizdatu a k dispozici bude zdarma ve Fiducii -předpokládaný náklad cca 1000 – 2000 kusů. Dne 21.6. 2013 pak představíme veřejnosti nový bulletin a podnikneme pouť k bývalé výletní restauraci na Landeku, kde uspořádáme piknik – bude se číst, zpívat a okrašlovat. Na místě pak zanecháme cedulku, která tuto zapomenutou legendární výletní restauraci zase připomene.
Kulturní portál spolku:
Připravujeme také spuštění kulturního portálu www.krasnaostrava.cz, a to na první okrašlovací akci dne 21. května 2013. Portál již nyní běží v pracovní verzi ZDE.
Portál bude :
1) informovat o kultuře ve městě
2) přinášet informace z dějin Ostravy, zajímavosti o ostravském umění, literatuře a podobně
3) bude fungovat jako archiv témat – postupně budeme archiv plnit materiály. V sekci Ostravská témata jsou jednotlivá   témata důležitá pro Ostravu, kde zájemci postupně najdou dokumenty, posudky a další věci (například sekce Ostravská historie, Městská galerie, Nová Karolina, Ostravské příchody).
4) poslouží jako kulturní rozcestník na ostravské kulturní instituce, média, informující o kultuře             či angažované aktivity – bude to na prokliknutí.
Portál bude fungovat rovněž na dobrovolnické bázi. Zároveň se spustí i facebook (ZDE) , kde bude moci veřejnost diskutovat, dávat náměty, sledovat okrašlovací akce.
Za Okrašlovací spolek Vás zdraví a na spolupráci se těší Ilona Rozehnalová, Antikvariát a klub Fiducia
Pavel Hruška: Chcete vidět krásnou Ostravu?
„Když já jsem členem okrašlovacího spolku…“ říká v jedné Hrabalově povídce skromně nesmělým hlasem drobný a nenápadný živnostník, majitel pohřebního ústavu v jakémsi nejmenovaném městě, místnímu básníkovi,  který obdivuje jeho vitální fantazii a kreativitu hodnou skutečného tvůrce. Když     já jsem jenom členem okrašlovacího spolku… Člověk nemusí nutně prodávat rakve, omývat nebožtíky ani skládat verše stejně jako dělat tři sta dvacet šest tisíc dalších činností, ale okrašlovat…  okrašlovat, no to by měl!
Okrašlovat by měl!  Třeba už jen proto, že je to veskrze dobrodružná činnost  pro dobrodružné povahy (jak se o tom nakonec dočteme i v oné zmíněné povídce), pro zoufalce, pro nepoučitelné, co ještě stále pošetile věří v triadickou jednotu pravdy, dobra a krásy, a vůbec pro každého, kdo má v sobě alespoň špetku fantazie onoho majitele funerálního ústavu. A pro snílky, kteří by rádi – abychom zůstali u básnické představivosti – okusili cosi z výsad,  jež se dostalo zatím jenom pavoukům:          ti si svůj domov, místo, kde se cítí dobře, nosí s sebou.  Možná se jim tak časem podaří proměnit třeba i město v pavučinu, kde by člověk pociťoval nějaké „doma“ téměř kdekoli, kde se ocitne…
Okrašlovat by měl! Staří hermetikové a jim podobní špeditéři duší ostošest mluvívali o tom, jak všechno se vším souvisí, jak svět nese člověka a člověk zase pro změnu podepírá svět, že makro s mikrem jsou hlavami srostlá siamská dvojčata a že to veškeré okolo si nosíme i v sobě…                a tedy že i každá změna vně je samozřejmě a jednostejně i zásadní metamorfózou kdesi hluboko uvnitř nás samých.  A namluvili ještě spoustu dalších pravdivých věcí – ale kdeže hermetismus na tak utilitární a praktické prostředí, jež  rádo zapomíná a jakým je Ostrava! Tady se chodí na metafyziku s pajcrem a v ochranných brýlích a pocit sounáležitosti člověka s místem se tu ukotvuje spíše penězi či ocelovým lanem (a ve sběrnách odpadních surovin)!  Avšak a díkybohu i zde, v tom jinak tak příjemně světském prostoru nějak funguje a platí onen jednoduchý (reklamou bohužel zprofanovaný) modus vivendi „před a po“ – a to ať už budeme více věřit na jemné předivo vztahů, či na (vý)nosnost kovových vláken…
Okrašlovat… okrašlovat, to bychom měli! Je to nakonec docela milý způsob, jak příjemně a užitečně zabít čas, než si pro nás přijde: člen okrašlovacího spolku.

Komentáře uzavřeny...