Nové politické hnutí Kozí alternativa žádá o podporu

Napsáno: 17. června, 2014

Vážení,

oslovujeme Vás s žádostí o podporu nově vznikajícího politického hnutí s náz- vem Kozí alternativa. Dle zákona vznik nového politického hnutí musí svým podpisem podpořit 1000 lidí.

 

Prosíme, vytiskněte podpisový arch, podepište, případně i s Vašimi blízkými přáteli či rodinnými pří-  slušníky, a pošlete na adresu uvedenou na listině. Podpisová listina je ke stažení ZDE. Tento podpis podporovatele nezavazuje k žádné další aktivitě, nestává se automaticky členem hnutí a není nikterak zodpovědný za jeho činnost. Vyjadřuje vůli, aby toto politické hnutí vzniklo a musela být na jeho myš- lenky brána zřetel.

O co jde?

Vědomi si toho, že lidský život je rozmanitý a různorodý, založený především na svobodném rozhodování a lidské pospolitosti, rozhodli jsme se založit politické hnutí s názvem Kozí alternativa.

Smyslem našeho konání je zvednout hlas za všechny ty, co vědí, že se naše bytí na tomto světě nezakládá jen na ekonomickém růstu, výkonech, výsledcích a společenském posta- vení, ale i na radostech, odpočinku, možnosti změny a hledání vlastní životní cesty.

Navazujeme na předrevoluční občanské aktivity, které de facto zanikly před 25 lety při změně totalit- ního režimu v ten dnešní. Idealizmus je důležitější než pragmatický kalkul.

Jsme přesvědčeni, že stát je zde založen pro občany, aby se nám všem lépe žilo.

Náplní naší práce je prosazovat svobodné rozhodování každého z nás s vědomím, že svoboda je záro- veň zodpovědnost.

Trvale udržitelný život, tedy rozhodování ve věcech přírody a jejich zdrojů, s vědomím, že majetek zavazuje, musí vycházet z pohledu ještě nenarozené generace.

Máte-li podobný pohled na život a svět, nelíbí se Vám populistická politika současných politických seskupení, která je především založená na snaze vládnout na místo služby a na vytváření závisti         a nevraživosti mezi spoluobčany, podpořte naši snahu vytvořit alternativu.

Za přípravný výbor vznikajícího politického hnutí Kozí alternativa

Lukáš Detail Černoch – hudebník a výtvarník
Stanislav Penc – ochránce lidských práv a ekologický hospodář
Tomáš Rogo Rogowski – básník

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: Kozí alternativa

Komentáře uzavřeny...