Mladé autorky vystavují v galerii V rámci U Peciválů

Napsáno: 28. listopadu, 2013

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se uskuteční v Galerii V rámci, jež se nachází  v prostorách ostravské restaurace U Peciválů, zahájení výstavy Damašková – Glisníková – Zimová: Dostupný obsah. Mladé autorky, jmenovitě Petra Damašková, Lenka Glisníková a Markéta Zimová jsou studentkami ateliéru tvůrčí fotografie na fakultě umění Ostravské univerzity.

Vernisáž proběhne od 18 hodin.

Výstava potrvá do 19. prosince 2013.

 

 

Slovo o autorkách výstavy

„Každá z vystavujících autorek reprezentuje jeden ročník bakalářského studia tvůrčí fotografie             na fakultě umění Ostravské univerzity. Všechny tři svými fotografiemi vypovídají o svém nejbližším okolí a hlavně o svém základním a určujícím intimním vztahu, ať už vztahu k sobě samé, vztahu       ke své nejbližší, toho času vzdálené, rodině, či o hledání vztahu nového, který dosavadní pokrevní svazky přesahuje. Fotografie reprezentují celou škálu mezi experimentální hrou a zprostředkováním hluboké osobní zkušenosti, reprezentující bytostnou potřebu lásky.“

Michal Kalhous

„Tvorbu těchto tří mladých fotografek spojují tři slova: identita – intimita – introspekce. Autorky směřují dovnitř, do sebe, aby se dozvěděly, kým vlastně jsou. Obnažují se před námi, poodhalují nám své soukromí a hledají odpovědi na otázku: kdo jsem? Zviditelňují svůj vnitřní obsah vnějšímu světu, činí jej dostupným. Otázkou je, zda někdy není v jistých momentech dostupný až příliš..

Bude jistě zajímavé dále sledovat pohyb autorek jejich vnitřním světem. Na cestě tímto labyrintem však hrozí každou chvíli ztráta orientace, která z přehledného labyrintu činí bludiště.

V nestřeženém okamžiku se pak může to vnitřní (ve smyslu duchovní) opět transformovat na vnější (tedy povrchní a jednoznačné)… A pak je tady ještě jedno slovo, jímž lze charakterizovat tvorbu těchto tří autorek: hravost pramenící z aktivity, bez níž jsme v labyrintu ztraceni, protože stagnace jde proti smyslu tohoto prostoru.“

Terezie Foldynová

Komentáře uzavřeny...