Marek Zágora přiblíží vládu českých králů z rodu Jagellonců

Napsáno: 02. července, 2012

V  úterý 26. června 2012 v 16 hodin se uskuteční v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě na Poděbradově ulici přednáška Marka Zágory na téma Čeští králové z rodu Jagellonců v obrazech své doby.
Nejen kunsthistoricky koncipovaná rozprava, která je součástí doprovodného programu k mezinárodnímu projektu Europa Jagellonica / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386/1572, seznámí veřejnost  s vládou obou českých králů z rodu Jagellonců a představí také jejich dochovaná vyobrazení, jež měla mimo jiné velký vliv na to, jak byli vnímáni soudobou společností.


V českých zemích vládli dva panovníci z rodu Jagellonců. Prvním byl Vladislav, jenž byl korunován v srpnu 1471 a vládl jako Vladislav II. Po jeho smrti v roce 1516 se ujal vlády jeho syn Ludvík, který byl českým králem zvolen již v roce 1508 ve věku pouhých dvou let.
„O jejich panování máme informace zejména z vyprávěcích pramenů a dochovaných listin. Zůstaly po nich ale i jiné stopy, kterými jsou vypodobnění, jež vznikla během jejich života a vlády, respektive krátce po jejich smrti,“ doplňuje Marek Zágora.

Komentáře uzavřeny...