Marek Zágora představí první panovníky z rodu Přemyslovců

Napsáno: 14. září, 2012

Přednáška Marka Zágory přiblíží veřejnosti Přemysla Otakara I., Vladislava II.   a Vratislava II.
V  úterý 18. září 2012 v 16 hodin se v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě  na Poděbradově ulici 12 uskuteční přednáška Marka Zágory na téma První králové z rodu Přemyslova. Přednáška, která je první z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku V., přiblíží veřejnosti tři panovníky z rodu Přemyslovců.
Letos si připomínáme osm set let od vydání nejslavnějšího dokumentu v dějinách Českého království tzv. Zlaté buly sicilské, kterou na podzim 1212 v Basileji vydal budoucí římský císař Fridrich II. z rodu Štaufů českému králi Přemyslu Otakarovi I.
„Jemu a také jeho nástupcům zaručila dědičný královský titul. O královský titul usilovali již jeho předchůdci, z nichž Vratislav II. v roce 1086 a později Vladislav II. dosáhli sice královské hodnosti,      ale pouze pro svou osobu,“ doplňuje Marek Zágora.
Přednáška představí dobu těchto tří panovníků z rodu Přemyslovců prostřednictvím dobových vizuálních pramenů, především iluminovaných rukopisů, sochařských děl, mincí a pečetí.
Vstup zdarma

Komentáře uzavřeny...