Česká literatura a kultura v období protektorátu – filmové unikáty ve Fiducii

Napsáno: 23. listopadu, 2016

Ostrava hostí mezinárodní sympozium o literatuře a kultuře v období protektorátu

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 proběhne v prostorách Městské knihovny Ostrava mezinárodní literárněvědné sympozium Česká literatura a kultura v protektorátu (viz program níže).

Nejširší veřejnosti je určena související filmová projekce v Antikvariátu a klubu Fiducia; jedná se o unikátní dobové snímky Pérák a SS Jiřího Trnky z roku 1945 (některé zdroje uvádí rok 1946), dokumentární film Kolesa dějin Miloše Cettla z roku 1945 a dochovaný fragment z propagandistického filmu Terezín  autorské dvojice Kurta Gerron a Karel Pečený (rok výroby 1945). Filmová projekce se v ostravské Fiducii uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Odborné setkání pořádá v rámci Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, a to ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě a Občanským sdružením PANT.  Mezinárodní literárně vědné sympozium je součástí přípravy projektu z rozsáhlého cyklu dějin české literatury, řešeného v rámci Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jeho finální výstup, Dějiny české literatury za protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945), by měl navázat na dosavadní čtyřdílnou publikaci Dějiny české literatury 1945–1989 v redakci Pavla Janouška pomyslným nultým dílem.

Program sympozia otevírá ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 9 hodin přednáška literárního historika z Ústavu pro českou literaturu AV ČR profesora Pavla Janouška, věnovaná proměnám a kontextuálním souvislostem literárněvědného bádání v dané problematice. Úvodní zamyšlení následně během dvou dnů různým způsobem rozvine, doplní a zpřesní řada příspěvků zaměřených ke konkrétním problémům daného období z oblasti poezie, prózy, dramatu, filmu, ale také jazykovědy, literárního života nebo dějin každodennosti.

protektorat-program-page-001

Cílem setkání, jehož se zúčastní řada předních odborníků z řad historiků, literárních a divadelních vědců, je nahlédnout literaturu daného období v nejrůznějších vztazích a perspektivách a otevřít debatu o možných přístupech k jejímu výzkumu.

Součástí odborného programu mezinárodního sympozia bude také procházka protektorátní Ostravou pod vedením historika umění a popularizátora ostravské městské architektury Martina Strakoše.

S ohledem na účast zahraničních hostů bude program sympozia tlumočen do němčiny.

Ve snaze přispět organizací odborného setkání zároveň k popularizaci tématu protektorátních dějin literatury bylo jako jeden z partnerů sympozia osloveno Občanské sdružení PANT, provozující mj. webový portál Moderní dějiny. Lektoři, které sdružení PANT oslovilo, připravili dva metodologické workshopy určené především studentům historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pod vedením zkušeného didaktika Josefa Märce z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si tak mohou budoucí učitelé dějepisu vyzkoušet různé způsoby, jak je možné téma protektorátní kultury vyučovat na školách; workshop bude vycházet z analýzy dobových výukových textů, simulovaných situací a práce s nimi. Historik Petr Koura z Univerzity Karlovy v Praze a jeho kolegyně Šárka Jarská ze společnosti Živá paměť seznámí studenty s novou online platformou Nucená práce – příběhy pamětníků ve výuce. Platforma obsahuje výukové materiály postavené na krátkých životopisných filmech (cca 25 minut) z osobních výpovědí pamětníků, přičemž každý film je doplněn o jedinečné dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro práci s filmem.

Tematické bude i drobné pohoštění pro účastníky sympozia, které reflektuje dobové recepty z kuchařky Vaříme z přídělů.

program_definitivni-page-002

 

 

Komentáře uzavřeny...