Lenka Klodová vystavuje ve Fotografické galerii Fiducia

Napsáno: 04. listopadu, 2013

Vernisáž výstavy: Lenka Klodová – Deskové hry se koná za účasti autorky v úterý 5. listopadu 2013 ve Fotografické galerii Fiducia. Začátek je v 18 hodin.

Cyklus „Deskové hry“ vznikal v období let 2009 až 2013.

Téma výstavy popsala Lenka Klodová takto: „Cyklus fotografických prací          v prostoru. Cyklus sochařských instalací, využívajících fotografii. Cyklus prací o mezilidských vztazích, které využívají realističnost fotografie a symboličnost tektonické konstrukce.“

Lenka Klodová (1969) se zapsala do „dějin“ soudobého vizuálního umění nezaměnitelným způsobem. Nezajímá ji hledání a vytváření estetických produktů, ale zabývá se především společenskými otázkami týkajícími se postavení žen v dnešní společnosti. Všímá si skrytých významů sexu, pornografie, demonstruje úděl ženy z pohledu mužů, vizualizuje vztah mužů a celé společnosti           ke graviditě i erotice. Zabývá se mužským chápáním ženského údělu, hledá projevy muže v ženském těle a duši. Překračování nejrůznějších tabu je pro tvorbu Lenky Klodové příznačné, ale není               to samoúčelná hra, touha šokovat, upozorňovat na sebe, nýbrž palčivý žitý problém, na který se         ale dokáže podívat s nadhledem a humorem. Přesto její práce šokují, znepokojují. Klodová nevytváří umění pro prudérního středostavovského měšťáka, jehož hlavním zájmem je jak vypadá a jaký dojem na okolí vytváří. Tomu všemu se autorka dokáže krutě vysmívat, a přitom zastává bytostně lidskou polohu osobní i uměleckou. Má za sebou několik projektů „alternativních erotických časopisů“, například projekt časopisu pro ženy (Ženin 1/05) doplněný fotografiemi a také rozsáhlou studii „Zásady pro vytvoření pornografického časopisu pro ženy“. Vše bylo součástí její doktorandské práce, kterou lze považovat za první svého druhu.

(Zdroj: ZDE a ZDE )

Výstava potrvá do 9. prosínce 2013

Komentáře uzavřeny...