Gabriela Pelikánová představí život a dílo Miloše Jiránka

Napsáno: 29. října, 2012

Ve středu 31. října 2012 se v 16.30 hodin v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) uskuteční přednáška Gabriely Pelikánové s názvem Miloš Jiránek. Pořad je realizován v rámci cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.
„Malířské a kreslířské dílo Miloše Jiránka zůstalo neoprávněně dlouhá léta ve stínu jeho organizátorské a publikační činnosti. Po dlouhá léta byl redaktorem Volných směrů,“ vysvětluje Gabriela Pelikánová a pokračuje: „Jiránkovo dílo je z velké části inspirováno impresionismem, spojeným se zachycováním hry světla a stínů, přičemž velice lákavým tématem se pro něj stala krajina a venkovský život například v oblasti slovenské Detvy   a Polany nebo Moravského Slovácka.“
Malíř Miloš Jiránek (používal také pseudonym Václav Zedník; * 19. listopadu 1875 Lužec nad Vltavou — † 2. listopadu 1911 Praha) ) tragicky zemřel ve věku třiceti šesti let, i přesto se však dokázal velkou měrou zapsat do dějin českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století. Prosadil se nejen jako malíř, ale také jako výborný organizátor a člen Skupiny výtvarných umělců Mánes, který se nemalou měrou podílel na zrealizování výstav géniů tehdejšího moderního umění Augustina Rodina a Edvarda Muncha v Praze. Tyto výstavy z let 1902 a 1905 znamenaly enormní přelom ve způsobu myšlení          a přístupu k tvorbě tehdejší mladé české výtvarné generace, díky čemuž vznikla například skupina Osma a kubismus vstoupil na českou výtvarnou scénu.
Unikátní jsou však i jeho senzitivně pojaté portréty, zachycující převážně Jiránkovu manželku,            která mu byla celoživotní inspirací. „Jiránkova tvorba v sobě nesla obrovský potenciál, jeho předčasná smrt znamenala velkou ztrátu pro českou výtvarnou scénu,“ uzavírá Pelikánová.
Vstup na přednášku je volný.
Foto: Miloš Jiránek, Velké pastorále, 1906-1907, olej na plátně

Komentáře uzavřeny...