Fotografie Štěpána Grygara k vidění v Ostravě

Napsáno: 02. listopadu, 2016

V ostravské Fotografické galerii Fiducia (FGF) se v pondělí 7. listopadu 2016 uskuteční zahájení výstavy Štěpána Grygara, nazvané jednoduše a přímo Fotografie. Vernisáž se koná v 18 hodin.

Štěpán Grygar (nar. 10. července 1955) – absolvent FAMU (1979). Nyní pedagog tamtéž (vedoucí Ateliéru výtvarné fotografie). Člen Pražského domu fotografie, Asociace profesionálních fotografů České republiky. Žije a pracuje v Praze.

Fotografie Štěpána Grygara tvoří důležitou – dnes již neodmyslitelnou – část české výtvarné scény. Jeho tvorba z poloviny 70. let minulého století  byla řazena k českému fotografickému vizualismu, během následující dekády se propracoval k syntéze konceptuálního přístupu a reflexe, respektive analýzy fotografického média. Jeho dílo navazuje na pozdní modernismus a představuje jednu z možných poloh, vycházející z mnoha postkonceptuálních tendencí české fotografie, podnícené minimalismem a konceptualismem. V posledních letech je pro autorovu tvorbu charakteristický výrazný příklon k použití barevné fotografie; práce s jasnými plochami a výraznou barevností se stává důležitým výrazovým prvkem. Grygarovi je především blízká věcnost, s níž nahlíží na svět, a současně i potřeba narušovat naučené způsoby vnímání. Štěpán Grygar uspořádal desítky samostatných výstav a je zastoupen v řadě významných sbírek u nás i v zahraničí. 

Výstava potrvá do 13. prosince 2016.

sg-2013

Komentáře uzavřeny...