Eduard Ovčáček jubiluje výstavou, nazvanou příznačně Ovčáček!!!

Napsáno: 19. května, 2013

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, představí výstavu uměleckých děl Eduarda Ovčáčka , který v březnu oslavil 80. narozeniny (nar. 5. března 1933       v Třinci). Autor žije, tvoří a učí v Ostravě.
V úterý 21. května 2013 bude v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Ovčáček!!! v ostravském Domě umění v Jurečkově ulici 9, který spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Expozice představí průřez tvorbou významného českého výtvarníka. Vernisáž uvede Jiří Jůza, ředitel GVUO, zahájí ji kurátor výstavy Ludvík Ševeček a autor osobně. Výstava bude k vidění do 30. června 2013.
Expozice provede návštěvníky souborem vybraných prací umělce Eduarda Ovčáčka. Nejvíce exponátů pochází z posledních deseti let výtvarníkova působení. Autor zde mimo jiné směřuje             k minimalizovaným písmovým strukturám a na druhé straně k velkým závěsným a prostorovým formám.
Žlutý kosočtverec,1975, 60x60cm copy (Zdroj: GVUO)
Umělecká tvorba Eduarda Ovčáčka je široce založená. Věnuje se malířství, sochařství, grafice,           ale i vizuální poezii a fotografickým technikám. Autor patří k určujícím představitelům české strukturální abstrakce. Už od šedesátých let soustavně pracuje s grafémy, vizuálními hodnotami písma, číslic i dalších kulturních znaků a právem je vnímán jako klíčový český a slovenský lettrista, jehož osobitý projev pronikl i do povědomí umělecké veřejnosti v zahraničí.
„Široce založené dílo Eduarda Ovčáčka zanechává v českém a slovenském umění svou nezaměnitelnou stopu již více než padesát let,“ říká kurátor výstavy Ludvík Ševeček a dodává         „Přes široký záběr různých výtvarných technik však autorovo dílo tvoří konzistentní umělecký celek.“
Výtvarník stál také u vzniku Katedry výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě, která se později transformovala ve Fakultu umění. „Dokázal, navzdory všem pochybovačům, že škola tohoto formátu má v Ostravě své opodstatnění. Ostravsko vůbec nemá příliš umělců, kteří by se tak výrazným způsobem zapsali do poválečných dějin, jako je tomu v případě Eduarda Ovčáčka,“ doplňuje Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Komentáře uzavřeny...