Antikvariát a klub Fiducia – programový přehled na leden 2019

Napsáno: 29. prosince, 2018

Antikvariát a klub Fiducia – program na měsíc leden 2019

15. 1. v 18 hodin. JAN PALACH A JAN ZAJÍC: STÁLE ŽIVÝ ODKAZ ŽIVÝCH POCHODNÍ

Nenechte ze mne udělat blázna, psal mimo jiné ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Měsíc po Janu Palachovi přinesl na protest proti sovětské okupaci a totalitnímu režimu oběť nejvyšší. Komponovaný pořad k 50 letům od jejich mimořádného činu. Debata, ukázky z dobových pramenů, projekce. Moderuje Monika Horsáková.

17. 1. v 18 hodin. ZDENKA ROZBROJOVÁ: BURŇA OD ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY K HALDÁM 
Přednáška o vlivu industrializace na krajinu a vegetaci Ostravska na příkladu proměny údolí Burňa

Haldový komplex Dolu Trojice (Ema) se nachází v údolí zvaném Burňa. Původně zemědělsky využívané území se nálezem uhlí stalo středobodem těžby uhlí a následně úložištěm haldoviny. Vegetace reaguje na stárnutí hald a podle toho se mění i zdejší zastoupení rostlin.

21. 1. v 18 hodin. TEREZA SAMKOVÁ: FRAGMENTY
Vernisáž výstavy v Galerii Dole

Tereza Samková (*1998, Háj ve Slezsku) v současné době studuje v ateliéru malby Františka Kowolowského. Již od počátku svého studia patří k nejvýraznějším osobnostem ostravské umělecké fakulty. Ve svých synesteticky pojatých pracích volně přechází mezi kresbou, malbou, objektem, videem a instalací, přičemž současným dominujícím tématem je v její tvorbě téma těla, tělovosti a paměti. Kurátor: Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 20. 2. 2019.

27. 1. v 10.00 hod. DO NOVÉHO ROKU V NOVÝCH BOTÁCH – ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 

Děti si donesou obnošené boty,kterým malbou,lepením,nebo jinými výtvarnými prostředky vdechnou nový život a originální vzhled. Boty nemusí být pouze dětské. Těšíme se na vaše nápady. Ateliér vedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček.

28. 1. v 18 hodin.JAK(É) DĚLAT SOCHY V OSTRAVĚ?
Veřejná debata

Existují v Česku případy dobré praxe, jak zadávat nové sochy ve veřejném prostoru? Je zadávání soch bez soutěží něčím novým, anebo jde o dlouhodobý trend? Jak naložit se sochami, které se „nepovedly“? V posledních dvou letech vzniklo ve veřejném prostoru Ostravy několik kontroverzně přijímaných soch. Kromě jejich podoby je často kritizováno umístění a způsob zadávání, nejčastěji bez veřejné soutěže. Předmětem diskuse je také praxe, kdy sochaři svá díla věnují městu, které je osazuje do veřejného prostoru, aniž by ve spolupráci s odborníky posoudilo jejich kvalitu či umístění. S tímto problémem se nepotýká pouze Ostrava, ale i jiná města. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia a PLATO  – městská galerie pro současné umění .

Hosté:

Jiří Ptáček – nezávislý kurátor, zakládající člen uměleckého spolku Skutek
Petr Dub – umělec, spoluautor studie provozu umění ve veřejném prostoru městské části Prahy 5
Tomáš Knoflíček – kurátor výstav, organizátor festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka
Lukáš Jansa – radní pro architekturu a veřejný prostor městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy

Moderuje Tereza Aubrechtová (Ostravská univerzita).

29. 1. v 18 hodin.MATEJ CHRENKA: PALIMPSESTY.
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fotografie školních tabulí působících jako abstraktní malby. Hra s formáty a otáčením snímků. Práce s prostorem galerie a 3D objekty. Kurátor: Lucia L. Fišerová.

Probíhající výstavy

do 15. 1. MARTIN LUKÁČ: TOP PICKS
Pokračování výstavy v Galerii Dole

Obrazy Martina Lukáče (*1989), absolventa malířského ateliéru Jiřího Černického a Marka Meduny na pražské UMPRUM a laureáta Ceny kritiky pro mladou malbu pro rok 2016, jsou typické svou expresivitou, divokostí a kombinací se zdánlivou naivitou podání. Spolu s Juliem Reichelem a Davidem Krňanským je někdy řazen mezi představitele postinternetového umění. S malířským médiem pracuje jako s jedním z možných generátorů informací, které jsou právě v podobě obrazů tím nejbezprostřednějším a nejpřímějším vyjádřením skutečnosti. Pro cyklus obrazů nazvaný Top Picks jsou typické vrstvené plošné plány, akcentace otevřené obrazové struktury a tematizace vztahu mezi kaligraficky pojatým gestem a abstraktně organickým neuspořádaným pozadím. Kurátor: Martin Mikolášek.

do 23. 1. ALENA DVOŘÁKOVÁ A VIKTOR FISCHER: HODINA VÁLKY
Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

Jako protiklad k projektům Misie a Voda, které se zabývají vážnými lidskými a ekologickými problémy, se autoři rozhodli zachytit okamžiky „skutečné války“ v překvapivém kontextu rozvinutých zemí Evropy.

DO ČERVNA 2019 VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ – SOCHA NA HROB AUGUSTINA HANDZELA
Výstava modelů a soutěžních návrhů ve vstupní chodbě Antikvariátu Fiducia

Vítězem veřejné soutěže na umělecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela se stal sochař Jan Šnéberger. Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a klub Fiducia v září 2018. Porota hodnotila 8 soutěžních návrhů od 7 autorů. Na vítězném návrhu porota ocenila jak nápad, tak jeho zpracování. Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit na této výstavě.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312 nebo osobně v antikvariátu (Mlýnská 2, Ostrava 1) vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin. 

Zdroj: Antikvariát a klub Fiducia – s vámi od roku 1998. 

Komentáře uzavřeny...